Weer een stapje verder!

We zijn weer een stapje verder in het proces om tot de verkoop en bouw van Westerdreefkwartier te komen. We vertellen u graag over de voortgang:

Stand van Zaken
Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we vorige week de overeenkomst gesloten met afspraken omtrent Westerdreefkwartier. Verder heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de MER-beoordelingsnotitie. Deze Milieu Effect Rapportage-notitie bevestigt dat er bij het project geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van de MER-notitie zijn voor ons belangrijke stappen in het vergunningenproces. Momenteel beoordeelt de gemeente de technische stukken behorende bij onze vergunningaanvraag.

Verkoop
Ondertussen zijn we druk bezig om het project 'verkoopklaar' te maken. De impressies van de buitenzijde van het complex zijn afgerond en enkele plaatjes treft u al in deze nieuwsbrief. Met een paar weken hopen wij de woningplattegronden en een voorlopige prijsindicatie te presenteren. Wij gaan u daar uiteraard per nieuwsbrief over informeren en zetten het ook op de website https://westerdreefkwartier.nl/ 

We verwachten in de zomerperiode in verkoop te gaan. De exacte datum kunnen we nog niet aangeven. Maar wij houden u uiteraard op de hoogte!

En Corona?
Bij Van Wijnen zijn de kantoren gesloten, maar gelukkig kunnen onze collega's thuis verder werken. Ook buiten op onze bouwplaatsen wordt er hard gewerkt met inachtneming van de RIVM-regels. De noodzakelijke overleggen met onze partners, de gemeente en adviseurs vinden via videoverbindingen plaats. En hoewel we elkaar liever in levende lijve treffen, hebben wij gelukkig geen vertraging in de voortgang! 

Zodra we u meer kunnen vertellen over de start van de verkoop hoort u van ons.

We wensen u sterkte in deze bijzondere periode en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Westerdreefkwartier