Stand van zaken april 2020

Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we vorige week de overeenkomst gesloten met afspraken omtrent Westerdreefkwartier. Verder heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de MER-beoordelingsnotitie. Deze Milieu Effect Rapportage-notitie bevestigt dat er bij het project geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van de MER-notitie zijn voor ons belangrijke stappen in het vergunningenproces. Momenteel beoordeelt de gemeente de technische stukken behorende bij onze vergunningaanvraag.

En Corona?

Bij Van Wijnen zijn de kantoren gesloten, maar gelukkig kunnen onze collega's thuis verder werken. Ook buiten op onze bouwplaatsen wordt er hard gewerkt met inachtneming van de RIVM-regels. De noodzakelijke overleggen met onze partners, de gemeente en adviseurs vinden via videoverbindingen plaats. En hoewel we elkaar liever in levende lijve treffen, hebben wij gelukkig geen vertraging in de voortgang! We verwachten daarom nog steeds rond de zomerperiode in verkoop te gaan.