Omgevingsvergunning ingediend

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is eind december ingediend. In de vergunningsprocedure is een periode van 6 weken opgenomen waarin omwonenden en belanghebbenden bij de gemeente reacties (zienswijzen) op het bouwplan kunnen indienen. Deze procedure hoort bij de bestemmingswijziging van de locatie, waarbij de bedrijfsbestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. In het vergunningsproces is dit voor ons een belangrijke periode om het moment van de start verkoop te kunnen bepalen.

d.d. 31-12-2019