Goed nieuws!

Goed nieuws! De mijlpaal van 70% is inmiddels gepaseerd voor de verkoop van de woningen en de appartementen en daar zijn we blij mee!

We koersen nu vol op de afronding van de omgevingsvergunning. De aanvraag voor deze vergunning is in december 2019 al ingediend, maar onder ander de stikstofregels van de landelijke overheid hebben voor vertraging gezorgd. Op 28 januari jl. heeft de gemeenteraad unaniem besloten de 'Verklaring van Geen Bedenkingen' voor het bouwplan af te geven. Daarmee is weer een stap gezet in de afhandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De procedures rondom de vergunningsaanvraag verlopen verder volgens planning en, hoewel we hierin afhankelijk zijn van de gemeente, gaan we er vanuit dat we medio april over een onherroepelijke omgevingsvergunning kunnen beschikken!

d.d. 05-02-2021