Stand van zaken vergunningen

Om te starten met de werkzaamheden ter plaatse hebben we een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor deze vergunning is in december 2019 al ingediend, maar onder andere de stikstofregels van de landelijke overheid hebben voor vertraging gezorgd. Recent is er weer een nieuwe berekeningssoftware voor de stikstofdepositie geïntroduceerd. Het goede nieuws is dat ook de geactualiseerde berekening waarschijnlijk zal worden goedgekeurd.

Verder hebben de gemeente en de Omgevingsdienst van omwonenden vragen en opmerkingen over het bouwplan ontvangen. Deze twee zogenaamde 'zienswijzen' zijn ingediend naar aanleiding van de ter inzage legging van het bouwplan. De projectontwikkelaar van Van Wijnen en de projectmanager van de gemeente hebben begin juli al overleg met deze omwonenden gevoerd en de punten besproken en toegelicht. De betreffende omwonenden willen hun zienswijzen officieel behandeld hebben door de gemeente. Procedureel vraagt dit daarom tijd en geduld. De gemeente en de Omgevingsdienst zijn voortvarend te werk gegaan en hebben inmiddels een formele reactienota op de zienswijzen opgesteld. De reactienota is deze week behandeld in het Stafoverleg van de gemeente en zal waarschijnlijk worden behandeld in het College van B&W op 15 december. Daarna volgt nog behandeling in de gemeenteraad. Waarschijnlijk kan dit niet eerder dan medio februari 2021, echter er wordt nog naar mogelijkheden om te versnellen gekeken. We zouden dan medio april over een onherroepelijke vergunning kunnen beschikken. We zitten er bovenop om het proces maximaal te versnellen, maar helaas hebben we geen invloed op de wettelijke procedures en behandeltermijn. Zodra we hier meer van weten laten we dit uiteraard weten.

d.d. 14-12-2020