Over de omgeving

Omdat u het waarschijnlijk ook leuk vindt om te weten hoe de woonomgeving van Westerdreefkwartier er straks uit komt te zien, nemen wij u mee in de plannen van de gemeente. Ons nieuwbouwplan Westerdreefkwartier is het eerste woningproject op de huidige bedrijfslocatie De Pionier. De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren het complete bedrijventerrein. De Pionier en het aangrenzende Bolsterrein omzetten naar een frisse, nieuwe woon-/werklocatie, waar circa 2.000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden.

Het betreft voornamelijk appartementen. Er komen appartementen voor jongeren, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, voor andere huishoudens en voor mensen die zorg nodig hebben. Het plan is dat 50% van de nieuwe woningen betaalbare koop- en huurwoningen worden, waarvan 30% in de sociale verhuur. De overige 50% zijn vrije sector woningen.

Masterplan van het gebied
De gemeente is momenteel bezig een masterplan voor het complete gebied te maken. Over enige tijd worden omwonenden van het gebied door de gemeente uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.

De verandering van De Pionier en het Bolsterrein naar een gemengd woon-/werkgebied gaat geleidelijk en zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen. 

En over Westerdreefkwartier
Er wordt hard gewerkt aan de verkooptekeningen, brochure, technische uitwerking, kortom alle stukken die nodig zijn om in verkoop te gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit rond de zomervakantie lukken. Binnenkort hoort u meer!

Opnieuw sterkte gewenst in deze bijzondere periode en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Westerdreefkwartier