Nieuwsberichten

Actuele informatie Gemeente Haarlemmermeer

Omdat u het waarschijnlijk ook leuk vindt om te weten hoe de woonomgeving van Westerdreefkwartier er straks uit komt te zien, nemen wij u mee in de plannen van de gemeente. Westerdreefkwartier is het eerste woningproject op de huidige locatie De Pionier. De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren het complete bedrijventerrein De Pionier en het aangrenzende Bolsterrein omzetten naar een frisse, nieuwe woon-/werklocatie, waar circa 2000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Het betreft voornamelijk appartementen voor jongeren, voorr ouderen die kleiner willen gaan wonen voor andere huishoudens en mensen die zorg nodig hebben. 

De gemeente is momenteel bezig met een masterplan voor het complete gebied te maken. Omdat vanwege de coronaperikelen het niet mogelijk is om een persoonlijke bijeenkomst te houden voor bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemer, hebben zij een videopresentatie gemaakt van het voorlopige plan. U kunt de video bekijken en een reactie achterlaten tot 21 juni op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

U vindt hier ook een videopresentatie over het plan met een reactieformulier. 

Stand van zaken april 2020

Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we vorige week de overeenkomst gesloten met afspraken omtrent Westerdreefkwartier. Verder heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de MER-beoordelingsnotitie. Deze Milieu Effect Rapportage-notitie bevestigt dat er bij het project geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van de MER-notitie zijn voor ons belangrijke stappen in het vergunningenproces. Momenteel beoordeelt de gemeente de technische stukken behorende bij onze vergunningaanvraag.

En Corona?

Bij Van Wijnen zijn de kantoren gesloten, maar gelukkig kunnen onze collega's thuis verder werken. Ook buiten op onze bouwplaatsen wordt er hard gewerkt met inachtneming van de RIVM-regels. De noodzakelijke overleggen met onze partners, de gemeente en adviseurs vinden via videoverbindingen plaats. En hoewel we elkaar liever in levende lijve treffen, hebben wij gelukkig geen vertraging in de voortgang! We verwachten daarom nog steeds rond de zomerperiode in verkoop te gaan.

Planvoorbereiding

Momenteel zijn wij druk bezig met de technische uitwerking van het bouwplan. De uitkomsten van het woonwensenonderzoek, dat wij onder de belangstellenden hebben gehouden, proberen wij zoveel mogelijk te verwerken in de woningplattegronden. Het woningaanbod gaat bestaan uit:

  • 6 eengezinswoningen met een woonoppervlak van circa 140m² 
  • 3 appartementengebouwen van totaal 50 appartementen met een woonoppervlak van circa 93 tot 120m²
  • 2 appartementengebouwen van ieder 20 appartementen, gelegen aan de binnentuin, met een woonoppervlak van circa 70 tot 76m²

 

d.d. 03-02-2020

Omgevingsvergunning ingediend

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is eind december ingediend. In de vergunningsprocedure is een periode van 6 weken opgenomen waarin omwonenden en belanghebbenden bij de gemeente reacties (zienswijzen) op het bouwplan kunnen indienen. Deze procedure hoort bij de bestemmingswijziging van de locatie, waarbij de bedrijfsbestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. In het vergunningsproces is dit voor ons een belangrijke periode om het moment van de start verkoop te kunnen bepalen.

d.d. 31-12-2019

 

Update

Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Dat hebben we onlangs gemeld in een nieuwsbrief aan al onze belangstellenden die zich ingeschreven hebben. Graag geven wij u nog een korte samenvatting:

We hebben overeenstemming bereikt met de gemeente Haarlemmermeer, middels een intentieovereenkomst, over het Westerdreefkwartier. Op de hoek van de Westerdreef en de Venneperweg komen 90 koopappartementen variërend in oppervlakte van ca. 70 m2 tot 120 m2. Verder komen er 40 sociale huurappartementen. En langs de Venneperweg gaan we 6 koop-eengezinswoningen bouwen. 

Op dit moment worden diverse onderzoeken en rapportages uitgewerkt om de vergunningsprocedure op te starten. Ook de stikstof-perikelen spelen hierbij uiteraard een grote rol. We doen ons uiterste best om alle onderzoeken en rapportages voortvarend af te ronden. We koersen erop om rond de jaarwisseling de vergunningsprocedure te starten. Als belangstellende ontvangt u van ons een volgende nieuwsbrief als er ontwikkelingen zijn. En uiteraard krijgt u bericht zodra we van start kunnen met de verkoop!

d.d. 16-10-2019

Schets architect

De architect heeft de eerste schetsen klaar. Hierbij alvast een sneak preview! Na de zomervakantie laten wij je ook de eerste interieurbeelden zien!

d.d. 19-07-2019

Woonwensonderzoek

Hoe wil je wonen? Maak het kenbaar via ons woonwensonderzoek! Binnenkort ontvangen de mensen die zich als belangstellende hebben ingeschreven op onze website www.westerdreefkwartier.nl hiervoor een uitnodiging!

d.d. 19-07-2019

[Facebook_section]

Interesse?

Interesse