Nieuwsberichten

Fijne Feestdagen!

Het is alweer zover, alweer een jaar voorbij gevlogen! Een jaar waarin we met z'n allen weer terugkijken op een bijzondere periode maar ook gelijk weer vooruit kijken naar alles wat het aankomende jaar ons gaat brengen.

De kantoren van Van Wijnen zijn tijdens de kerstvakantie gesloten van vrijdag 24 december tot en met vrijdag 7 januari. Vanaf maandag 10 januari zijn wij weer bereikbaar. Wij wensen u hele fijne feestdagen en een sprankelend 2022!

 

 

Alles verkocht!

Zo net voor de zomervakantie is het allerlaatste appartement verkocht.

Wij feliciteren alle toekomstige bewoners met de aankoop van hun woning of appartement en heten hun van harte welkom in Westerdreefkwartier!

Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden op locatie gestart, aansluitend volgen de bouwwerkzaamheden.

Goed nieuws!

Goed nieuws! De mijlpaal van 70% is inmiddels gepaseerd voor de verkoop van de woningen en de appartementen en daar zijn we blij mee!

We koersen nu vol op de afronding van de omgevingsvergunning. De aanvraag voor deze vergunning is in december 2019 al ingediend, maar onder ander de stikstofregels van de landelijke overheid hebben voor vertraging gezorgd. Op 28 januari jl. heeft de gemeenteraad unaniem besloten de 'Verklaring van Geen Bedenkingen' voor het bouwplan af te geven. Daarmee is weer een stap gezet in de afhandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De procedures rondom de vergunningsaanvraag verlopen verder volgens planning en, hoewel we hierin afhankelijk zijn van de gemeente, gaan we er vanuit dat we medio april over een onherroepelijke omgevingsvergunning kunnen beschikken!

d.d. 05-02-2021

Stand van zaken vergunningen

Om te starten met de werkzaamheden ter plaatse hebben we een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig. De aanvraag voor deze vergunning is in december 2019 al ingediend, maar onder andere de stikstofregels van de landelijke overheid hebben voor vertraging gezorgd. Recent is er weer een nieuwe berekeningssoftware voor de stikstofdepositie geïntroduceerd. Het goede nieuws is dat ook de geactualiseerde berekening waarschijnlijk zal worden goedgekeurd.

Verder hebben de gemeente en de Omgevingsdienst van omwonenden vragen en opmerkingen over het bouwplan ontvangen. Deze twee zogenaamde 'zienswijzen' zijn ingediend naar aanleiding van de ter inzage legging van het bouwplan. De projectontwikkelaar van Van Wijnen en de projectmanager van de gemeente hebben begin juli al overleg met deze omwonenden gevoerd en de punten besproken en toegelicht. De betreffende omwonenden willen hun zienswijzen officieel behandeld hebben door de gemeente. Procedureel vraagt dit daarom tijd en geduld. De gemeente en de Omgevingsdienst zijn voortvarend te werk gegaan en hebben inmiddels een formele reactienota op de zienswijzen opgesteld. De reactienota is deze week behandeld in het Stafoverleg van de gemeente en zal waarschijnlijk worden behandeld in het College van B&W op 15 december. Daarna volgt nog behandeling in de gemeenteraad. Waarschijnlijk kan dit niet eerder dan medio februari 2021, echter er wordt nog naar mogelijkheden om te versnellen gekeken. We zouden dan medio april over een onherroepelijke vergunning kunnen beschikken. We zitten er bovenop om het proces maximaal te versnellen, maar helaas hebben we geen invloed op de wettelijke procedures en behandeltermijn. Zodra we hier meer van weten laten we dit uiteraard weten.

d.d. 14-12-2020

Vooraankondiging start verkoop

Vrijdag 3 juli a.s. start de online inschrijving om 12.00 uur. Vanaf dat moment staat de complete verkoopdocumentatie op de website, net als de verkoopprijzen per bouwnummer. Neemt u rustig de tijd om de tekeningen, situering en technische omschrijving door te nemen. Heeft u belangstelling? Dan kunt u vanaf dat moment via de website definitief inschrijven voor een apppartement en/of woning van uw voorkeur. Geen haast, de inschrijving sluit op maandag 13 juli om 17.00 uur.

Vlak voor de start verkoop krijgen alle belangstellenden uitleg over de manier van online inschrijven... Het is niet moeilijk maar altijd handig om te weten!

Vragen? De makelaars staan u graag te woord en begeleiden het verkoopproces van begin tot eind.

 

Vraag het de makelaar

Een appartement of huis kopen is een spannende gebeurtenis en het kopen van nieuwbouw gaat toch net even anders dan het kopen van een bestaande woning. Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van een appartement of huis dat nog gebouwd moet worden.

De makelaarskantoren Hoekstra en van Eck en Mooijekind Vleut zijn specialisten in in het verkopen van nieuwbouw en helpen u hier graag bij. Vanaf het moment dat de verkoop is gestart is namens Hoekstra en van Eck, Han van der Klauw uw aanspreekpunt vanuit hun kantoor in Hoofddorp. Namens Mooijekind Vleut is Menno Monch uw aanspreekpunt vanuit hun kantoor in Hoofddorp. 

Vragen? Stel ze gerust! 

We zijn er bijna en u mag kiezen!

We leggen op dit moment de laatste hand aan de stukken die nodig zijn om in verkoop te gaan. Ook is de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend en de stukken zijn ontvankelijk verklaard (oftewel: klaar voor behandeling). De gemeente gaat nu het traject van behandeling voor de vergunningsaanvraag in. Binnen dit traject wordt de aanvraag nog ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen reageren op de ingediende vergunningsaanvraag (een zogenaamde 'zienswijze' indienen). Binnenkort verschijnt ons promotiebord op locatie en wij hopen begin juli met de verkoop te starten!

Op de website heeft u inmiddels kunnen zien dat er meer informatie beschikbaar is over de verschillende appartementen en woningen. Ook is per bouwnummer een indicatie van de te verwachten verkoopprijzen vermeld. Zo kunt u alvast in alle rust, vooruitlopend op de definitieve inschrijving, kijken naar welke type en welk bouwnummer uw voorkeur uitgaat. De definitieve prijzen worden vastgesteld op de dag van de start verkoop. Dan hebben wij namelijk inzicht in de totale (bouw) kosten.

Laat het ons weten en volg deze stappen:

  1. Selecteer het bouwnummer van uw eerste voorkeur en klik op interesse
  2. Login met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord (in uw persoonlijke account)
  3. Klik op het tabje ‘mijn woning’
  4. Heeft u interesse in meerdere bouwnummers? Klik dan terug op de interactieve kaart. Klik de woning van uw 2e, 3e, 4e etc. voorkeur aan en klik op interesse om uw voorkeur toe te voegen aan uw account

Over de omgeving

Omdat u het waarschijnlijk ook leuk vindt om te weten hoe de woonomgeving van Westerdreefkwartier er straks uit komt te zien, nemen wij u mee in de plannen van de gemeente. Ons nieuwbouwplan Westerdreefkwartier is het eerste woningproject op de huidige bedrijfslocatie De Pionier. De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren het complete bedrijventerrein. De Pionier en het aangrenzende Bolsterrein omzetten naar een frisse, nieuwe woon-/werklocatie, waar circa 2.000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden.

Het betreft voornamelijk appartementen. Er komen appartementen voor jongeren, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, voor andere huishoudens en voor mensen die zorg nodig hebben. Het plan is dat 50% van de nieuwe woningen betaalbare koop- en huurwoningen worden, waarvan 30% in de sociale verhuur. De overige 50% zijn vrije sector woningen.

Masterplan van het gebied
De gemeente is momenteel bezig een masterplan voor het complete gebied te maken. Over enige tijd worden omwonenden van het gebied door de gemeente uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.

De verandering van De Pionier en het Bolsterrein naar een gemengd woon-/werkgebied gaat geleidelijk en zal ongeveer 10 jaar in beslag nemen. 

En over Westerdreefkwartier
Er wordt hard gewerkt aan de verkooptekeningen, brochure, technische uitwerking, kortom alle stukken die nodig zijn om in verkoop te gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit rond de zomervakantie lukken. Binnenkort hoort u meer!

Opnieuw sterkte gewenst in deze bijzondere periode en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Westerdreefkwartier

We zijn er bijna en u mag kiezen!

We leggen op dit moment de laatste hand aan de stukken die nodig zijn om in verkoop te gaan. Ook is de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend en de stukken zijn ontvankelijk verklaard (oftewel: klaar voor behandeling). De gemeente gaat nu het traject van behandeling van de vergunningsaanvraag in. 

Binnen dit traject wordt de aanvraag nog ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen reageren op de ingediende vergunningsaanvraag (een zogenaamde 'zienswijze' kunnen indienen).
Binnenkort verschijnt ons promotionele verkoopbord al op de locatie en wij hopen begin juli met de verkoop te starten! Maar voor het zover is horen wij graag van u!
 

Laat ons alvast uw voorkeur weten!
Vanaf vrijdag 5 juni staan de verschillende sfeerplattegronden van de appartementen en de woningen op de website. Ook hebben wij een indicatie van de te verwachten verkoopprijs vermeld. Zo kunt u nu alvast, vooruitlopend op de definitieve inschrijving, kijken naar welk type/bouwnummer uw voorkeur uitgaat.
De definitieve verkoopprijzen worden vastgesteld op de dag voorafgaand aan de start van de verkoop, dan hebben wij pas inzicht in de totale (bouw-)kosten.

Laat het ons weten en volg deze stappen:

1. Selecteer het bouwnummer van uw eerste voorkeur en klik op 'interesse'

2. Log in met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord

3. Klik op het tabje 'mijn woning'

4. Heeft u interesse in meerdere bouwnummers? Klik dan terug op de interactieve kaart. Klik het bouwnummer van uw 2e, 3e, 4e etc. voorkeur aan, en klik op 'interesse' om uw voorkeur toe te voegen aan uw account. 

Ga naar de kaart

Let op: het doorgeven van uw interesse is nog geen definitieve inschrijving. 

Verkoop
Zodra we starten met de verkoop sturen wij u uiteraard bericht. Vanaf dat moment staan alle bouwnummers met informatie, oppervlakte en exacte verkoopprijs op de website. Ook de brochure, technische omschrijving, situatietekening en verkooptekeningen zijn vanaf dat moment van de website te downloaden. We hanteren een ruime inschrijfperiode, zodat u de stukken op uw gemak kunt bekijken en een definitieve keuze kunt maken. We houden u op de hoogte! 

Blijf gezond en tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Westerdreefkwartier

Weer een stapje verder!

We zijn weer een stapje verder in het proces om tot de verkoop en bouw van Westerdreefkwartier te komen. We vertellen u graag over de voortgang:

Stand van Zaken
Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we vorige week de overeenkomst gesloten met afspraken omtrent Westerdreefkwartier. Verder heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de MER-beoordelingsnotitie. Deze Milieu Effect Rapportage-notitie bevestigt dat er bij het project geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van de MER-notitie zijn voor ons belangrijke stappen in het vergunningenproces. Momenteel beoordeelt de gemeente de technische stukken behorende bij onze vergunningaanvraag.

Verkoop
Ondertussen zijn we druk bezig om het project 'verkoopklaar' te maken. De impressies van de buitenzijde van het complex zijn afgerond en enkele plaatjes treft u al in deze nieuwsbrief. Met een paar weken hopen wij de woningplattegronden en een voorlopige prijsindicatie te presenteren. Wij gaan u daar uiteraard per nieuwsbrief over informeren en zetten het ook op de website https://westerdreefkwartier.nl/ 

We verwachten in de zomerperiode in verkoop te gaan. De exacte datum kunnen we nog niet aangeven. Maar wij houden u uiteraard op de hoogte!

En Corona?
Bij Van Wijnen zijn de kantoren gesloten, maar gelukkig kunnen onze collega's thuis verder werken. Ook buiten op onze bouwplaatsen wordt er hard gewerkt met inachtneming van de RIVM-regels. De noodzakelijke overleggen met onze partners, de gemeente en adviseurs vinden via videoverbindingen plaats. En hoewel we elkaar liever in levende lijve treffen, hebben wij gelukkig geen vertraging in de voortgang! 

Zodra we u meer kunnen vertellen over de start van de verkoop hoort u van ons.

We wensen u sterkte in deze bijzondere periode en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Projectteam Westerdreefkwartier

Actuele informatie Gemeente Haarlemmermeer

Omdat u het waarschijnlijk ook leuk vindt om te weten hoe de woonomgeving van Westerdreefkwartier er straks uit komt te zien, nemen wij u mee in de plannen van de gemeente. Westerdreefkwartier is het eerste woningproject op de huidige locatie De Pionier. De gemeente Haarlemmermeer gaat de komende jaren het complete bedrijventerrein De Pionier en het aangrenzende Bolsterrein omzetten naar een frisse, nieuwe woon-/werklocatie, waar circa 2000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden. Het betreft voornamelijk appartementen voor jongeren, voorr ouderen die kleiner willen gaan wonen voor andere huishoudens en mensen die zorg nodig hebben. 

De gemeente is momenteel bezig met een masterplan voor het complete gebied te maken. Omdat vanwege de coronaperikelen het niet mogelijk is om een persoonlijke bijeenkomst te houden voor bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemer, hebben zij een videopresentatie gemaakt van het voorlopige plan. U kunt de video bekijken en een reactie achterlaten tot 21 juni op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

U vindt hier ook een videopresentatie over het plan met een reactieformulier. 

Stand van zaken april 2020

Met de gemeente Haarlemmermeer hebben we vorige week de overeenkomst gesloten met afspraken omtrent Westerdreefkwartier. Verder heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met de MER-beoordelingsnotitie. Deze Milieu Effect Rapportage-notitie bevestigt dat er bij het project geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van de MER-notitie zijn voor ons belangrijke stappen in het vergunningenproces. Momenteel beoordeelt de gemeente de technische stukken behorende bij onze vergunningaanvraag.

En Corona?

Bij Van Wijnen zijn de kantoren gesloten, maar gelukkig kunnen onze collega's thuis verder werken. Ook buiten op onze bouwplaatsen wordt er hard gewerkt met inachtneming van de RIVM-regels. De noodzakelijke overleggen met onze partners, de gemeente en adviseurs vinden via videoverbindingen plaats. En hoewel we elkaar liever in levende lijve treffen, hebben wij gelukkig geen vertraging in de voortgang! We verwachten daarom nog steeds rond de zomerperiode in verkoop te gaan.

Planvoorbereiding

Momenteel zijn wij druk bezig met de technische uitwerking van het bouwplan. De uitkomsten van het woonwensenonderzoek, dat wij onder de belangstellenden hebben gehouden, proberen wij zoveel mogelijk te verwerken in de woningplattegronden. Het woningaanbod gaat bestaan uit:

  • 6 eengezinswoningen met een woonoppervlak van circa 140m² 
  • 3 appartementengebouwen van totaal 50 appartementen met een woonoppervlak van circa 93 tot 120m²
  • 2 appartementengebouwen van ieder 20 appartementen, gelegen aan de binnentuin, met een woonoppervlak van circa 70 tot 76m²

 

d.d. 03-02-2020

Omgevingsvergunning ingediend

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is eind december ingediend. In de vergunningsprocedure is een periode van 6 weken opgenomen waarin omwonenden en belanghebbenden bij de gemeente reacties (zienswijzen) op het bouwplan kunnen indienen. Deze procedure hoort bij de bestemmingswijziging van de locatie, waarbij de bedrijfsbestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. In het vergunningsproces is dit voor ons een belangrijke periode om het moment van de start verkoop te kunnen bepalen.

d.d. 31-12-2019

 

Update

Wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Dat hebben we onlangs gemeld in een nieuwsbrief aan al onze belangstellenden die zich ingeschreven hebben. Graag geven wij u nog een korte samenvatting:

We hebben overeenstemming bereikt met de gemeente Haarlemmermeer, middels een intentieovereenkomst, over het Westerdreefkwartier. Op de hoek van de Westerdreef en de Venneperweg komen 90 koopappartementen variërend in oppervlakte van ca. 70 m2 tot 120 m2. Verder komen er 40 sociale huurappartementen. En langs de Venneperweg gaan we 6 koop-eengezinswoningen bouwen. 

Op dit moment worden diverse onderzoeken en rapportages uitgewerkt om de vergunningsprocedure op te starten. Ook de stikstof-perikelen spelen hierbij uiteraard een grote rol. We doen ons uiterste best om alle onderzoeken en rapportages voortvarend af te ronden. We koersen erop om rond de jaarwisseling de vergunningsprocedure te starten. Als belangstellende ontvangt u van ons een volgende nieuwsbrief als er ontwikkelingen zijn. En uiteraard krijgt u bericht zodra we van start kunnen met de verkoop!

d.d. 16-10-2019

Schets architect

De architect heeft de eerste schetsen klaar. Hierbij alvast een sneak preview! Na de zomervakantie laten wij je ook de eerste interieurbeelden zien!

d.d. 19-07-2019

Woonwensonderzoek

Hoe wil je wonen? Maak het kenbaar via ons woonwensonderzoek! Binnenkort ontvangen de mensen die zich als belangstellende hebben ingeschreven op onze website www.westerdreefkwartier.nl hiervoor een uitnodiging!

d.d. 19-07-2019

Interesse?

Schrijf u nu in voor een van de woningen!

Schrijf u in